Topic

Hoạt động dạy học tích cực

Gồm khóa học Thiết kế hoạt động dạy học tích cực và bộ tài liệu Hoạt động dạy học - Ý tưởng và công cụ

650,000đ 700,000đ

Khuyến mãi trong 00giờ : 00phút : 00giây!

Giới thiệu về Combo Hoạt động dạy học tích cực

Thiết kế hoạt động Dạy học tích cực

Nội dung khóa học:

– Quan niệm về hoạt động dạy học

– Mối quan hệ giữa hoạt động dạy học và các hoạt động khác

– Các hoạt động Đọc, hiểu, ghi nhớ kiến thức

– Các hoạt động Đánh giá, Sáng tạo

– Các bước thiết kế một hoạt động dạy học.

Tài liệu Hoạt động dạy học - Ý tưởng và công cụ gồm 5 phần:

  • Hoạt động khởi động và hoạt động chuyển tiếp
  • Hoạt động dạy học tích cực
  • Hoạt động dạy học phân hóa
  • Hoạt động thảo luận
  • Hoạt động kiểm tra, đánh giá cuối giờ