Topic

Hoạt động dạy học phát triển năng lực - Từ lý thuyết đến các bước thực hiện

Cung cấp hướng dẫn thiết kế, tổ chức và các hoạt động gợi ý cho hoạt động dạy học phát triển năng lực học sinh

800,000đ 1,000,000đ

Khuyến mãi trong 00giờ : 00phút : 00giây!

Giới thiệu về Combo Hoạt động dạy học phát triển năng lực - Từ lý thuyết đến các bước thực hiện


Combo khóa học và tài liệu dạy học phát triển năng lực.jpg

Combo khóa học và tài liệu:

  • Khóa học: Tổ chức hoạt động Dạy học phát triển năng lực

- Gồm 5 phần chính

 Dẫn dắt vào bài học mới 

 Xác lập và truyền đạt mục tiêu bài học cho học sinh

 Tổ chức hoạt động dạy học PTNL: Nguyên tắc, mô hình và quy trình tổ chức; Áp dụng Dạy học phân hóa; Trình bày sản phẩm và Đánh giá hoạt động

 Đánh giá cuối giờ

 Tài liệu khóa học

  • Tài liệu: Hoạt động dạy học phát triển năng lực - Lý thuyết đến các bước thực hiện

- Số trang: 1042 trang

- Gồm 3 phần:

 Phần 1: Hướng dẫn một cách đơn giản, dễ hiểu và chi tiết về Năng lực; Dạy học phát triển năng lực; Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học phát triển năng lực

 Phần 2: 195 hoạt động dạy học phát triển năng lực, cơ sở để hình thành năng lực theo khung năng lực chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

 Phần 3: Phụ lục các biểu mẫu, mẫu phiếu tự đánh giá, đánh giá chéo dành cho học sinh; Các mẫu câu hỏi kích thích tư duy và lôi cuốn học sinh tham gia thảo luận dành cho giáo viên

  • Mua combo:

 Để được ưu đãi giảm giá

 Cập nhật nội dung mới trong tài liệu và khóa học miễn phí

 Chỉ cần mua 1 lần, không giới hạn thời gian và số lần sử dụng.