Khoá học online

Khoá học trực tuyến
Các kỹ năng của người Giáo viên hiệu quả

Trang web sẽ cung cấp các khóa học online trong lĩnh vực giảng dạy, bồi dưỡng phát triển chuyên môn dành cho tổ trưởng, điều phối chương trình, chuyên viên phụ trách các hoạt động cộng đồng,… để các thầy cô giáo, các sinh viên ngành sư phạm và những người muốn làm việc trong ngành giáo dục có thể tham gia học một cách tiện lợi nhất.

Xem toàn bộ khoá học Đánh giá năng lực